Helena Palm

Biografi

Helena har varit engagerad i nationella e-hälsofrågor i nästan 15 år, både på operativ och strategisk nivå, och frågan om en nationell läkemedelslista har hon följt med särskilt intresse sedan cirka 2011. Helena är molekylärbiolog och språkkonsult i svenska i botten och började sitt yrkesliv som terminolog på dåvarande Tekniska nomenklaturcentralen (TNC). Därifrån gick vägen till konsultroller med fokus på informationsstrukturer och informationsflöden inom hälso- och sjukvårdsnära digitaliseringsfrågor och sedan vidare till Sveriges Kommun och Landsting. Sedan 2017 arbetar hon med digitaliseringsfrågor på SKL:s sektion för hälso- och sjukvård.

torsdag
Den nationella läkemedelslistan – sanning och konsekvens