Helena Nilsson

Biografi

Legitimerad sjuksköterska med 15 års erfarenhet av kliniskt arbete. Har de senaste 10 åren ägnat sig åt att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Är särskilt intresserad av att förenkla och synliggöra vikten av att dokumentation och informationshantering. Har arbetat i på sjukhus, landsting, landstingsgemensam nivå, myndighet och nu kommunal verksamhet. Arbetar sedan april 2018 i Västerås stad som enhetschef för välfärdsteknologi och systemförvaltning.

torsdag
Årets e-hälsokommun 2017, vad har hänt sedan dess?