Helena Linge

Biografi

Helena Linge har forskarbakgrund inom medicinsk vetenskap. Vid sidan av engagemang inom infektionsforskning och proteinanalys vid Lunds universitet har hon sedan 2015 drivit ett arbete att maximera klinisk nytta inom medicinsk uppföljning efter barncancer. Det bygger på ett detaljerat kvalitetsregister som tillgängligjorts för daglig användning i vården, och skapat förutsättningar för nya arbetssätt, som redan har räddat liv genom införande av nya screening processer. Helena Linge har idag forskningsstöd av Vinnova och Barncancerfonden och sågs berätta om projektet i Vetenskapens Värld hösten 2018. Hon är idag VD och medgrundare till ett bolag som verkar för maximalt nyttogörande av ansatserna.

tisdag
Medicinsk uppföljning efter barncancer- data blir livsavgörande information och nya sanningar