Helén Wahlbeck

Biografi

Helén Wahlbeck är barnmorska med totalt 30 års erfarenhet varav drygt 20 år inom mödrahälsovård I Region Skåne (Helsingborg). Sedan 2019-01 arbetar hon dessutom som ämnesexpert för mödrahälsovård i Region Skånes digitaliseringsprojekt SDV som innebär en sammanslagning av flera befintliga journalsystem till ett. Helén arbetar för att gravidas delaktighet i det nya systemet ska öka med hjälp av användarvänliga digitala verktyg.

torsdag
E-hälsa som en del av den personcentrerad mödrahälsovården.