Helen Broberg

Region Skåne

Biografi

Helen Broberg är informatikarkitekt i Region Skåne och har fokus på uppgifter som är relaterade till att säkerställa att patientinformationen har samma innebörd i hela livscykeln och kan följa patienten i vårdkedjan inom och över organisations- och digitala systemgränser. Helen är aktiv såväl nationellt som internationellt med standardisering av hälsoinformatik och har många års erfarenheter från ett flertal nationella och internationella projekt.

onsdag
Arbetet med FHIR, Contsys och 13606