Harald Sundt-Ohlsen

Biografi

Harald Sundt-Ohlsen leder velferdsteknologisatsingen i Oslo kommune, som seksjonssjef for velferdsteknologiseksjonen i Helseetaten. Harald er utdannet sosionom fra Norges kommunal- og sosialhøgskole i 1989. Fra 2000 har han jobbet med innføring av fagsystemer i Oslo kommune innenfor helse- og velferdsområdet. Han har hatt prosjektlederansvar i flere utviklings- og innføringsprosjekter, og vært seksjonssjef og kontraktsansvarlig for flere utviklingsprosjekter. Siden 2016 har han ledet velferdsteknologisatsingen i Oslo kommune, som blant annet innebærer koordinerte implementeringsaktiviteter på tvers av kommunens 15 bydeler, etablering av integrasjoner mellom journalsystemer og velferdsteknologi og etablering av arenaer for innovasjon.

tisdag
Ett välfärdsteknologisk ekosystem? Kan ”snabbt och smidigt” förenas med tyngre IKT-system?