Harald Noddeland

Biografi

Deputy Head of Division, Division of Emergencies and Critical Care, Oslo University Hospital)
https://www.linkedin.com/in/harald-noddeland-6172617/?originalSubdomain=no

onsdag
Förändringledning i vården