Hans Östholm

Biografi

Föreläsaren är tidigare tandvårdschef i Region Värmland. Är också en av initiativtagarna till SKaPa, Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, och tidigare registerhållare för kvalitetsregistret. Är för närvarande senior rådgivare och biträdande registerhållare.

tisdag
Factfullness inom tandvården-automatisk datainsamling från 6.9 miljoner patienter