Hanne Pålsson

Stylos Design

Biografi

Hanne Pålsson, är grundare och produktutvecklare av trygghetslarmet Vevios. Med yrkeserfarenhet som extraanställd inom Hemtjänsten under studietiden bidrog till insikten om att många vård- och omsorgshjälpmedel för äldre, eller kroniskt sjuka, var otillräckliga. De borde vidareutvecklas både avseende ergonomi och formgivning för att uppmuntra till bruk. Det var trygghetslarmet som väckte hennes intresse; en innovation på 1970-talet som möjliggjorde att äldre med vårdbehov kunde bo hemma längre. Otryggheten för äldre med larm, på grund av brister med larmprodukterna på marknaden, ledde till att Hanne utvecklade ett nytt trygghetslarm som ska lösa de brister som finns med dagens trygghetslarm. Efter hennes masterexamen i industridesign från Ingvar Kamprad Designcentrum på Lunds Universitet 2015, fick Hanne möjligheten till en arbetsplats på en studentinkubator vid Ideon i Lund i februari 2016. Här kunde drömmen om Vevios trygghetslarm börja ta form. Under våren 2017 grundade hon även sitt bolag Stylos Design och idag arbetar Hanne heltid med produktutvecklingen av trygghetslarmet Vevios.

tisdag
Förbättrade trygghetslarmet kan lösa framtidens äldreomsorg