Hanna Maurin Söderholm

Biografi

Hanna Maurin Söderholm är lektor i informationsvetenskap och verksam vid Prehospen Centrum for Prehospital forskning, Högskolan i Borås. Hennes forskningsintressen rör e-hälsa och IKT för beslutsstöd, samarbete och informationshantering inom hälso- och sjukvård. Hon är särskilt intresserad av vårdens digitalisering och visuell informations- och kommunikationsteknik inom det prehospitala fältet, och har varit aktiv i flera olika projekt kopplade till Prehospital ICT Arena (PICTA) om beslutsstöd, IKT och AI för bl a prehospital stroke, sepsis och trauma. Vidare är hon engagerad i projekt om kommunikation och (e-)lärande inom hemsjukvård, och simulering och spel som verktyg för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård.

tisdag
ViPHS - Videostöd i den prehospitala strokekedjan