Hanna Eliasson

Region Örebro län

Biografi

Hanna arbetar som Informatiker på Staben för digitalisering, i Örebro Region län. Hon arbetar på strategisk nivå regionalt och nationellt med hälsoinformatikfrågor, och sporras i sitt dagliga arbete med att försöka hantera dagens nationella lösningar mot målet med en mer enhetlig strukturerad vårddokumentation.

onsdag
Vägen mot en ensad terminologi – SUSSA:s arbete för gemensam struktur