Hanna Broberg Danielsson

Biografi

Magisterutbildning i Systemvetenskap. Arbetat med eHälsa på olika sätt med association till eHälsoinstitutet i Kalmar sedan 2001. Disputerad 2009 i Informationssystemutveckling på Linköpings universitet. Arbetat som lektor i Informatik på Linnéuniversitetet 2010-2017. Sedan januari 2018 projektledare i Region Kalmar län och deltid som forskande lektor på Linnéuniversitetet.

tisdag
Hur kan vi arbeta med nyttoanalys inom hälso- och sjukvård