Gunnar Klein

Örebro University/Dept. Informatics/eHealth group

Biografi

Gunnar Klein som nu är professor i eHälsa vid Örebro universitet och läkare började arbeta för den europeiska standardiseringen 1993 och blev 1994 ledare för arbetsgruppen för säkerhet. Från 1997 blev han ordförande för hela CEN/TC 251 och ledde arbetet i 9 år. Redan 1998 var han med och skapade den internationella ISO kommittén för Informatik där han representerade Sverige i många år och bl..a. ledde informationssäkerhetsgruppen. Han var också under en tid ordförande för the eHealth Standardisation Co-ordination group som tillsammans med WHO arbetade för att sju internationella organisationer skulle samarbeta inklusive t.ex. HL7, IEEE och Dicom.

onsdag
25 år av aktivitet i den internationella standardiseringen av health informatics
C3-Cloud – EU-projekt för nya former av stöd till multisjuka äldre i Region Jämtland Härjedalen
torsdag
An IoT system for monitoring Parkinson’s disease: from home measurements to patient empowerment