Gunilla Myreteg

Biografi

Gunilla Myreteg är lektor i redovisning vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om IT:s roll och användning över tiden i organisationer där det finns många användare som utför en stor variation av uppgifter. Användarnas behov av och uppfattningar om IT stöd, och deras praktiska användningssätt, kan vara mer eller mindre samstämmiga och kan ibland till och med stå i konflikt med varandra. Hon har tidigare studerat affärssystem i tillverkande industri, men arbetar för närvarande med frågor knutna till beslutsstöd, kvalitetsregister samt eHälsa och patientportaler inom offentlig sektor.

onsdag
Barn & unga, vårdnadshavare & ombud