Gunilla Karlsson

Lidol

Biografi

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol
Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer:
teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd. Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på bildtelefoni och AI-stöd för textade telefonsamtal samt talsyntes. Användaren i centrum, värdebyggande och ständiga förbättringar ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.

onsdag
Komplett Kommunikation för alla - delaktighet för e-kommunikation