Gunilla Eriksdotter

Biografi

Gunilla Eriksdotter, avdelningsledare E-hälsa Bouvet
Gunilla har en bakgrund som sjuksköterska och mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med e-tjänster, först med uppbyggnaden av 1177 Vårdguiden på telefon och dess Rådgivningsstöd och senare med Nationella kvalitetsregister och Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården.

Gunilla är en verksamhetsutvecklare och projektledare med målet om en jämlik hälsa som sin främsta drivkraft

onsdag
Vård i världsklass kräver patienternas medverkan!