Gunilla Englund

Biografi

Gunilla Englund är affärsutvecklingsansvarig på Fass. Gunilla är apotekare och PhD, med erfarenheter på läkemedelsområdet från myndigheter, läkemedelsföretag, landsting och undervisning.

torsdag
Fass – en svensk plattform för digital läkemedelsinformation