Göran Larsson

Region Jämtland Härjedalen

Göran Larsson är FoU-Direktör vid Region Jämtland Härjedalen och adjungerad professor vid Umeå Universitet. Förutom ansvaret för Regionens forsknings- och utbildningsverksamhet leder Göran även ett projektkontor inom RJH och är därigenom ansvarig för Regionens åtaganden i större projekt på EU-nivå som C3-Cloud, mHealth hub, HSMonitor och ADLIFE. Göran är också initiativtagare och grundare till eHälsocentrum i Östersund, en unik co-working arena och samverkansplattform för offentlig sektor och näringsliv med det gemensamma målet att tillsammans utveckla välfärdsteknologiska lösningar inom omsorg, hälso- och sjukvård.

torsdag
BLOCK 1 eHälsa i vården- och omsorgernas paradigmskifte, Innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar