Frida Smith

Regionalt Cancercentrum väst

Innovatör och forskare i förbättringar i cancervården. Har varit med och utvecklat digital vårdplan samt Virtual reality som förberedelse inför strålbehandling.

torsdag
Hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?