Fredrik Öhrn

Biografi

Fredrik Öhrn lever för att innovera och disrupt sjukvården – för att skapa högre värde och optimera vårdresultat. En entreprenöriell inställning med stor förståelse för den stora organisationen. Han har haft ledande befattningar inom internationell marknadsföring och verksamhet inom hälso- och sjukvård i Sydostasien i flera år och i Sverige. Nu är han en del av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset där han är Senior Innovationsledare. Han har lyckats med att kombinera intern kunskap och erfarenhet med kunnande och stöd från andra branscher. Fredrik är leg sjuksköterska från Röda Korset i Stockholm, Sverige. Utöver det har han utbildning i Management and Business från Handelshögskolan i Stockholms samt från INSEAD.

onsdag
Hur kan sektoröverskridande samarbeten skapa en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård?