Evamaria Nerell

Socialstyrelsen

Biografi

Nerell arbetar på Socialstyrelsen sedan 2005 med digital utveckling av Socialstyrelsens kunskap. Sedan 2012 arbetar hon även med e-hälsa som sedan 2014 även omfattar välfärdsteknik och digitalisering av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Nerell har varit projektledare, producent och sakkunnig för "E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten" (ett samverkansuppdrag med e-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKL, Famna och Vårdföretagarna), "Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik", "Välfärdsteknik – Forskningsartiklar kring välfärdsteknik och summering av de etiska aspekterna", Digital verksamhetsutveckling i vården" och "Juridiskt stöd för dokumentation".
Nerell är också Socialstyrelsens representant i flera myndighetsgemensamma samverkansgrupper inom e-hälsa, ledamot i Vitalis programråd och jurymedlem för eHealth Award.

tisdag
350 miljoner till kommunerna för investering i välfärdsteknik - vad gjorde de?
onsdag
Digital utbildning på öppen plattform - funkar det?
Kunskapshöjande initiativ som stöd för Vision e-hälsa 2025
torsdag
Etik vid användande av eHälsa och välfärdsteknik
Etik och juridik vid digitalisering av socialtjänsten