Eva Mårell-Olsson

Biografi

“Eva Mårell-Olsson, universitetslektor vid Umeå universitet – Projektägare för innovationsklinik Idun – ”Världens smartaste tandklinik”. Forskar om hur man på ett systematiskt sätt genomför en digital transformation i olika verksamheter, med särskilt fokus på hur man får med sig personalen i denna förändringsprocess. Medgrundare av företaget NextStep, som bl.a. hjälper olika branscher att utifrån forskningsbaserade modeller och metoder analysera och införa digitala processer i sin verksamhet.”

onsdag
Världens smartaste tandvårdsklinik