Eva Lindholm

Biografi

Samordnare införande, utbildning och designteam på Inera

onsdag
E-hälsocoachprogram i samverkan mellan regionerna och Inera stödjer vårdens digitalisering