Erik Wessman

onsdag
Workshop om Socialstyrelsens informationsspecifikation avseende handläggning och dokumentation
IBIC och förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
torsdag
Socialstyrelsens handlingsplan för socialtjänst- ur ett e-hälsoperspektiv