Erik Sundvall

Biografi

“Erik Sundvall, född 1973, doktorerade med avhandlingen ”Scalability and Semantic Sustainability in Electronic Health Record Systems” (urn:nbn:se:liu:diva-87702) som tar upp bl.a. tekniska och utvecklingsmässiga aspekter på skalbarhet och (semantisk) hållbarhet och pedagogiska, användbarhetsmässiga och organisatoriska perspektiv på vård-IT system och deras sammanhang.

Efter doktorandtiden har dessa perspektiv fortsatt vara aktuella i Eriks arbete både som adjungerad universitetslektor vid IMT (Institutionen för Medicinsk Teknik) och som informationsarkitekt i Region Östergötland vid CVU (Centrum för verksamhetsstöd och utveckling) https://www.regionostergotland.se/cvu/

Han är fortsatt engagerad i regionalt, nationellt och internationellt standardiseringsarbete och undervisningsinsatser kring detta. Erik arbetar också med student- och universitetskontakter för CVU/RÖ. Utöver arbetet med informationsarkitektur för vård-IT i regionen är Erik aktiv i regionens veksamhet “Test och Innovation”.

På IMT/LiU koordinerar han arbetet med onlinekursen "AI och beslutsstöd för hälso- och sjukvård" (4 hp).

Vetenskapliga publikationer:
– https://scholar.google.se/citations?user=riUPE7QAAAAJ

Exempel på pressklipp:
– https://www.svd.se/varldsbast-pa-ehalsa-kraver-internationellt-samarbete
– http://itivarden.idg.se/2.2898/1.536456/journalerna-rustas-for-framtiden
– http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/05/04/det-kravs-en-riktad-satsning-pa-e-halsa/”

tisdag
openEHR på svenska - resan har börjat och vi gör den tillsammans
onsdag
Tämja vilda system med openEHR och andra godbitar i Region Östergötlands digitaliseringsplattform?