Erik Reinicke

Biografi

Erik Reinicke är projektledare med sjuksköterskebakgrund inom Region Östergötland. I regionen har han arbetat som sjuksköterska inom avancerad hemsjukvård och medicin. Han har även arbetat som ledare och chef inom vård och IT. Han har drivit utvecklingsprojekt tillsammans med leverantör och implementationsprojekt av versionsuppgradering i regionens datajournal. Nu är han projektledare för "Ekosystem för e-Hälsa" med mål att implementera vård på distans för multisjuka äldre.

torsdag
Våga vara hemma - det handlar om att adressera hela ekosystemet.