Erik Fransson

Ung Cancer

Biografi

Erik Fransson arbetar som medlemsansvarig på Ung Cancer. Erik är sakkunnig på unga vuxna cancerberörda och arbetar med att förbättra sjukvården för målgruppen.

torsdag
Min Cancer, Min Väg - Cancervård på ungas villkor
Dags att bredda debatten om digitala vårdbesök – möjligheter och utmaningar inom specialistvården