Erik Djäken

Biografi

Funktionsledare på enheten Innovationsplattformen som arbetar att förbättra innovationskulturen och öka medarbetardriven innovation inom hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen. Inom uppdraget bidrar Innovationsplattformen också till ökad regional samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi.

onsdag
Att lyckas med användardriven utveckling inom hälso- och sjukvård