Endre Sandvik

City of Oslo

Utdannet lege fra Universitetet i Oslo 1984. Master of Public fra Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Forskning innen hypertensjon og hjerte- og karsykdommer ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus fra 1997 til 2001. Undervisning av medisinerstudenter samme sted. Spesialrådgiver i sentraladministrasjonen i Oslo kommune i to perioder. Direktør ved Legevakten i Oslo fra 2005, og Helseetaten fra 2012. Ansatt som kommunaldirektør i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i 2013. Fra august 2018 ansatt som prosjektdirektør i Oslo kommune. Har skrevet flere artikler, holdt flere foredrag både i inn- og utland innen en rekke helsefagområder, samt innen innovasjon og helseteknologi de senere årene.

torsdag
Digitale tjenester for ungdom - på tvers av sektorer