Emma Spak

Biografi

Emma Spak M.D. Ph.D.¶Samordnare Nära vård Sveriges kommuner och Landsting ¶ST-läkare i allmänmedicin Närhälsan Eriksberg, Göteborg¶Tidigare förtroendevald inom Läkarförbundet med ansvar för läkemedel, IT och medicinteknik

tisdag
Vården digitaliseras – goda exempel från Norden
onsdag
Transforming primary care - how can we use data?
Digital vård – en onödig omväg eller potentiell lösning för primärvården?