Emma Hultén

Biografi

Emma Hultén, leg apotekare, arbetar som hälsoinformatiker på Socialstyrelsen sedan 2018, främst med Nationell källa för ordinationsorsak och inom det nationella releasecentret för Snomed CT.
Har tidigare arbetat med förvaltning och utveckling av kunskapsstöd om läkemedel inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

onsdag
Nationell källa för ordinationsorsak – Börja implementera!