Elin Berlin

Biografi

Arbetar på SKL med en satsning på vården före, under och efter graviditet. Projektledare för bland annat Graviditetsenkäten och är involverad i en nationell kartläggning av digitalisering inom mödrahälsovården.

torsdag
E-hälsa som en del av den personcentrerad mödrahälsovården.