Douglas Spangler

Biografi

Douglas arbetar som projektledare vid Ambulanssjukvården i Uppsala län, där han driver ett projekt för att implementera beslutsstöd baserade på prediktiva modeller vid Sjukvårdens Larmcentral. Douglas arbetar även vid Uppsala Universitet som forskningsassistent med forskning på registerdata inom äldrevården. Douglas har en Mastersutbildning inom folkhälsa och tidigare erfarenhet som ambulanssjukvårdare i New York, och som verksamhetsanalytiker vid Physio-Control.

tisdag
Prediktiv modellering vid Sjukvårdens Larmcentral