Diane Golay

Biografi

Diane Golay är doktorand i människa-datorinteraktion vid Uppsala Universitet. Hon forskar på digitaliseringens effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö.

tisdag
Osynligt IT-arbete i sjuksköterskors vardag