David Svärd

Biografi

David Svärd är portföljägare och ansvarig för den digitala portföljen på Socialstyrelsen.

torsdag
Digitala kunskapsstöd träffar rätt