David Liljequist

torsdag
Introduktion till kursen
Paradigmskiftet utifrån vårdprofessionernas perspektiv
Summering och avslutning