David Latifpour

Biografi

David Latifpour har genomfört ett flertal olika digitaliseringsprojekt i Ängelholm och Hälsostaden under senaste 5-åren. Som processledare för e-hälsa och digitalisering arbetar han med att fånga, analysera och realiserar tankar och nya idéer som kan effektiviserar Hälso och sjukvård ur både patient och verksamhets perspektiv. Projekt-Vågar är en av dessa projekt som visar på ett bra exempel på förändringsarbete hos både patienter och verksamheter.

tisdag
Hur mäter man framgång i nya arbetssätt?