David Dymmel

Biografi

David är informationssäkerhetsspecialist på PwC med mångårig erfarenhet inom cybersäkerhet och riskrådgivning. Under flera år har David arbetat med hälso- och sjukvårdssektorn, framförallt genom fokus på riskrådgivning till landsting och regioner, samt diverse medicintekniska bolag. David har hög kompetens inom integrerad riskhantering och har inom detta område drivit implementations- och förändringsprojekt för multinationella företag och myndigheter, internationellt likväl som nationellt. David är en uppskattad föredragshållare och är engagerad i samhällssäkerhetsutvecklingen, exempelvis genom sin tidigare medverkan i utvecklingen av ISO-ramverk.

torsdag
Hur ska svensk sjukvård nå upp till den informationssäkerhetsnivå som krävs?