Daniel Karlsson

Socialstyrelsen

Biografi

Daniel Karlsson arbetar som hälsoinformatiker vid enheten för informationsstruktur och e-hälsa på Socialstyrelsen. Han har arbetet med terminologi inom hälso- och sjukvården sedan mitten av 1990-talet och med Snomed CT sedan 2006.

tisdag
Hackathon: använd terminologitjänster och Snomed CT för att bygga vårdappar och formulär
onsdag
Kodverken i nya tjänstekontraktet för laboratoriemedicin