Daniel Forslund

Bitr. Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm
Ordförande Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott
Ordförande SKL:s Beredning för digitalisering

tisdag
Modern Hospitals - using Novel Technologies like IoT and Digitalization to improve the Service Flow
onsdag
Digifysisk vårdgaranti – när digitalt är normalt