Daniel Forslund

Biografi

Daniel Forslund (L) är biträdande regionråd och ordförande för Innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm. Som Sveriges första innovationslandstingsråd 2014 etablerade han ett samlat politiskt ansvar för regionens teknikutveckling och innovationsförmåga. Daniel har idag ansvar för att leda regionens arbete med centrala framtidsfrågor som digitalisering, eHälsa, medicinteknik och patientnära tjänster samt innovation av vårdens arbetssätt, organisation och styrning. Han ansvarar också för frågor kring vårdexport och samarbetet med Life Science-sektorn i Stockholmsregionen.

Daniel Forslund är också ordförande för SKL:s Beredning för digitalisering samt styrelseledamot i Inera AB och Svenska Institutet för Standarder (SIS). Han arbetade tidigare som chefsstrateg på VINNOVA och som kansliråd på Socialdepartementet.

tisdag
My Doctor – GP app´s and digital services for patients
Vården digitaliseras – goda exempel från Norden
onsdag
AI för framtidens välfärd
Hur kan sektoröverskridande samarbeten skapa en, för framtiden, hållbar svensk hälso- och sjukvård?