Daniel Eliasson

Gnosco

Biografi

Daniel Eliasson, Grundare och VD Gnosco. Flera års erfarenhet av digitalisering och mobila tjänster. Genom Gnosco och digitala tjänsten Dermicus så har Daniel varit med och driva utvecklingen inom förbättrade patientflöden inom hud och sår. Flera års erfarenhet kring utbildning inom vården samt implementering av digitala tjänster på alla nivåer inom vården.

tisdag
Algoritm för bildigenkänning som beslutstöd för tidig upptäckt av malignt melanom
onsdag
RiksSår –nationellt kvalitetsregister och virtuellt nationellt beslutsstöd inom God och Nära vård