Damon Tojjar

Biografi

Damon Tojjar är forskande läkare vid Lunds universitet och lett den medicinska utvecklingen av EASY-Diabetes. Damon är på deltid kliniskt verksam i primärvården samt medicinsk direktör för fas II-III och digital hälsa vid Kliniska Studier Sverige Forum Söder.
Damon har 13 års erfarenhet från forskning, klinik och industri. Bland hans meriter finns över tio internationella kliniska studier och två nya läkemedel som har godkänts av FDA och EMA. Damon har drivit initiativ för digitalisering inom läkemedelsindustrin och akademin samt lett utvecklingen av en unik CE-märkt medicinteknisk produkt som med AI effektiviserar primärvårdens processer och patientflöden. Damon fokuserar på att främja innovation, vetenskaplig utvärdering och ansvarsfull integration av digitala lösningar i sjukvården.

onsdag
Kliniskt påvisbara resultat och bättre resursanvändning i vården med AI