Cornelia Trampe

Biografi

Cornelia Trampe har tidigare arbetat som sjuksköterska i 13 år och som systemförvaltare för regionens nuvarande läkemedelsmodul under sex år. Under de senaste åren arbetar Cornelia som projektledare på avdelningen för Innovation och verksamhetsutveckling där hon nu leder projektet för införandet av nationell läkemedelslista inom Region Örebro län.

torsdag
Den nationella läkemedelslistan – sanning och konsekvens