Christina Lundin

Biografi

Jag arbetar som lärare och forskare på avdelningen för omvårdnad på Linköpingsuniversitet och som medicinskt sakkunnig på Worldish AB. Jag skrev år 2018 min Lic. avhandling om Organisering av tolktjänst inom äldreomsorg och akutsjukvård. Mitt yrkesliv som barnmorska, lärare och forskare kretsar kring personcentrerad kommunikation i vården och hur det omfattande behovet av tolk och tolkning kan organiseras och utvecklas så att alla invånare erbjuds patientsäker, god och jämlik vård. Min forskning belyser vilka förutsättningar och gränser som finns för att tolkning ska ske inom hälso-och sjukvård.

Inga programpunkter matchade.