Christina Kling Hassler

Biografi

“Christina är läkare med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering av vården, både på systemnivå och i klinisk verksamhet. Hon är sedan 2017 Ineras verksamhetsstrateg och är involverad i flera strategiska projekt. Huvudsakligt fokus är stöd för patientens hälso- och sjukvårdsprocess samt nyttorealisering kopplat till digitalisering.
Christina är specialist inom radiologi och har arbetat 18 år som radiolog och verksamhetschef. Hon hade i mitten av 2000-talet rollen som ”Koncernövergripande IT-samordnare” inom Stockholms läns landsting med ansvar för regionala strategier och koordinering inom digitalisering. Därefter drev hon flera, stora, regionala/nationella projekt kring stöd för patientens process vid Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

torsdag
Den nationella läkemedelslistan – sanning och konsekvens