Christer Rosenberg

Cuviva AB

Christer Rosenberg är specialist i allmänmedicin och haft uppdrag som medicinsk ansvarig läkare, vårdcentrals/verksamhetschef i primärvården, utvecklingschef i nordens största primärvårdsorganisation, och varit omställningsledare av hälso- och sjukvårdssystem. Förutom olika uppdrag som föreläsare och inspiratör kan nämnas engagemang i Svensk Förenings för Allmänmedicins Patientsäkerhets- och kvalitetsråd, styrelsen för EHälsoläkarföreningen, och som senior rådgivare åt företag, regioner och myndigheter.

onsdag
Ge multisjuka äldre och de med allvarlig kronisk sjukdom makten över sin egen hälsa - konsekvenser för individ, organisation och samhällsekonomin