Christer Rosenberg

Biografi

Christer Rosenberg är specialist i allmänmedicin och Senior Advisor för Cuviva AB.
Han har varit verksamhetschef för Närhälsan Frölunda vårdcentral, Göteborg, liksom utvecklingschef för Närhälsan, Västra Götalandsregionen. Var med och skapade Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet under sent 90-tal. Exempel på nyligen avslutade och samt pågående uppdrag:
Projektledare för Omställningen av hälso- och sjukvården i Region Blekinge.
Medlem i Svensk Föreningen för Allmänmedicins kvalitets- och patientsäkerhetsråd
Medicinsk ansvarig läkare, MAL, Capio Citykliniken Ronneby.
Senior medicinsk rådgivare åt regioner, myndigheter och företag.

onsdag
Hemmonitorering av multisjuka; att ge makten över den egna hälsan till de som har störst behov