Charlotte Witell

Biografi

Charlotte Witell är utvecklingsledare på Primärvårdscentrums stab i Region Östergötland.
Charlotte har en bakgrund som medicinsk biolog och har även arbetat som enhetschef inom Region Östergötland. Idag arbetar Charlotte med bland annat med patientsäkerhet, processkartläggning och som projektledare för ett projekt som syftar till att produktionsplanera primärvårdens regiondrivna vårdcentraler.

onsdag
Processkartläggning med patientfokus och digitalisering i primärvården