Charlotte Romare

Biografi

Charlotte Romare är IVA-sjuksköterska och industridoktorand i Tillämpad Hälsoteknik på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Charlotte är en nyckelkompetens i forskningsprojektet kring konceptet med smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer.

Inga programpunkter matchade.