Charlotte Hall

Biografi

Charlotte Hall har lång erfarenhet av arbete inom medicin och forskning. Idag arbetar hon med en utredning om framtidens teknikutveckling, med fokus på frågor som rör medicin och etik. Charlotte kommer närmast från en tjänst som avdelningschef vid SBU och har tidigare bland annat arbetat vid Vetenskapsrådet, KTH och KI samt med forskningspolitiska frågor inom Utbildningsdepartementet.

onsdag
Policyutveckling för framtidens hälsa, vård och omsorg