Caroline Wilbois

Biografi

Caroline är dietist och har arbetat inom äldreomsorgen i över 10 år. Att minska förekomst av undernäring och främja livskvalité hos äldre genom att göra måltiden till en höjdpunkt på dagen har alltid varit en ledstjärna i arbetet. Caroline jobbar dagligen med utbildningar för vård- och omsorgspersonal och handleder personal i nutritionsomvårdnad. Som dietist arbetar hon även strategiskt i kommun och privat regi för att skapa styrsystem och processer där individens nutritonsomvårdad är i centrum.
Som projektledare för bland annat ett stort nutritionsarbete på flera omsorgsboenden i Sverige, med syfte att minska förekomst av undernäring, presenterade hon resultatet på två seminarier under Almedalsveckan.

onsdag
Nolltollerans undernäring - Om vi vet vad vi ska göra – varför gör vi det inte?